Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding


De filosofie van Huiswerkbegeleiding A&S (Aandacht & Stimulans) is dat leerlingen alleen goed kunnen presteren als ze lekker in hun vel zitten en mogen zijn wie ze zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen regels gehanteerd worden wat het gedrag betreft, want leerlingen moeten en mogen elkaar niet afleiden tijdens het maken/leren van het huiswerk. Er wordt wél rekening gehouden met het feit dat elke leerling een eigen mix van sterkte en zwakke kanten heeft. Leerlingen met ADHD kunnen rekenen op een professionele aanpak die toegesneden wordt op hun situatie. Huiswerkbegeleiding A&S biedt dus naast alle praktische zaken die elk huiswerkbegeleidingsinstituut biedt (leren leren, leren plannen, samenvatten, rubriceren, onbegrepen stof uitleggen, proefwerken en schriftelijke overhoringen voorbereiden en overhoren) ook een stukje begeleiding die verder gaat dan de schoolse zaken en die een positieve uitwerking kan hebben op de ontwikkeling van uw kind. Door een gedegen kennis van de ontwikkeling van jongeren in het algemeen en van leerlingen met ADHD in het bijzonder, wordt de begeleiding naar een hoger niveau getild. Bovendien heeft Huiswerkbegeleiding A&S een format ontwikkeld, waardoor leerlingen optimaal begeleid kunnen worden.


De meeste huiswerkinstituten werken met een groepsgrootte van 6 à 8 leerlingen per docent/student. Voor leerlingen met ADHD is deze groepsgrootte veel te groot. Huiswerkwerkbegeleiding A&S begeleidt maximaal 3 leerlingen en daarnaast heeft elke leerling elke dag recht op 2 x een kwartier privé aandacht. Elke leerling begint met een kwartier privé les. In dit kwartier wordt de leerstof die in de agenda staat voor de leerling gepland en onbegrepen stof wordt uitgelegd. Daarnaast wordt er bekeken welk huiswerk de leerling in het halve uur vrij werken gaat doen. Nadat de leerling een half uur zelfstandig heeft gewerkt, krijgt de leerling weer een kwartier privé les. Geleerde proefwerken en schriftelijke overhoringen worden overhoord en maakwerk wordt, zoveel mogelijk, nagekeken en uiteraard worden er ook aanwijzingen gegeven wat ze thuis nog moeten doen om vervolgens op school goed te kunnen scoren.


Schematisch ziet een middag bij Huiswerkbegeleiding A&S er als volgt uit:

15.00 - 15.15                 

15.15 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 - 16.00

16.00 - 16.15

16.15 - 16.30           Maarten privé             

Maarten huiswerk

Maarten huiswerk

Maarten privé


Karlijn privé

Karlijn huiswerk

Karlijn huiswerk

Karlijn privé           


Rogier privé

Rogier huiswerk

Rogier huiswerk

Rogier privéLeerlingen gaan dus 1 uur heel intensief aan de slag. Jarenlange ervaring heeft mij geleerd, dat dit voor veel leerlingen met ADHD de maximale tijd is waarin ze geconcentreerd en gemotiveerd kunnen werken. Het rendement is door dit format ook vaak groter dan het rendement bij een regulier instituut, waarbij leerlingen niet altijd de aandacht krijgen die ze nodig hebben en waar ook niet altijd de expertise in huis is om ze optimaal te begeleiden.

Ook leerlingen met faalangst, dyslexie of een autisme spectrum stoornis floreren in een kleine setting en kunnen op een professionele begeleiding rekenen.

Natuurlijk staat A&S ook klaar voor leerlingen 'zonder rugzakje' die professionaliteit hoog in het vaandel hebben staan.